V sklopu Toporišičevega leta, ki traja še do 11. oktobra 2016, se je 26 udeležencev ekskurzije Slavističnega društva Ljubljana 13. septembra napotilo v Posavje. Prva postaja je bil ogled Posavskega muzeja Brežice v tamkajšnjem gradu. Poleg znamenite Viteške dvorane in zgodovinskega pregleda Posavja od 1900 do 1991 ter vitrine, posvečene profesorju Jožetu Toporišiču, nas je že takoj na začetku ogleda pritegnila pretresljiva umetniška instalacija Mirsada Begića o grozotah vseh vojn.

Po okusnem obilnem kosilu v gostišču Kocjan v Stari vasi smo se priključili dogajanju, ki so ga pripravili v Slavističnem društvu Posavja ob odprtju jezikoslovne učne poti z naslovom Korenine jezika. Začeli smo jo v Pišecah, saj je bila prireditev del vsakoletnih Pleteršnikovih dni in si ogledali Pleteršnikovo domačijo. Pot smo nadaljevali v Krškem, kjer smo si v parku ob Osnovni šoli Jurija Dalmatina ogledali spomenik Trubarju, Bohoriču in Dalmatinu. V Mestnem muzeju Krško smo pokukali v slovenski prevod Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske in v eno od knjig njegovih bakrotiskov, v bližnji Mencingerjevi hiši pa se nismo le sprehodili po zelo lepo prenovljenem bivališču pisatelja in krškega župana Janeza Mencingerja, temveč smo s tem spoznali tudi Valvasorjevo krajše bivališče. Naslednji postanek je bil na Mostecu, rojstni vasi Jožeta Toporišiča, kjer nas je pričakala njegova svakinja Reza Toporišič, sicer tudi ljudska pesnica, kar je pokazala z deklamacijama dveh lastnih pesmi: o onesnaženi reki in o mnogoobrazni ljubezni. Ta se je kazala pri vseh organizatorjih dogodka, saj smo bili povsod deležni gostoljubja (tudi s pogostitvami v Krškem in na Mostecu, kjer se je miza šibila od najraznovrstnejših slaščic), za kar se zahvaljujemo tako Davidu Križmanu, predsedniku Slavističnega društva Posavja, kot vsem drugim, ki so sooblikovali to prireditev. Med vožnjo so se nam namreč z različnimi informacijami o praznovanju Toporišičevega leta pridružili poleg Križmana še direktorica brežiškega muzeja Alenka Černelič Krošelj, Irena Majce iz Civilne iniciative z Mosteca in Mateja Kus iz Knjižnice Krško.

Od preostalih udeležencev jezikoslovne poti, ki so se vrnili v Pišece na predstavitev zbornika, posvečenega Jožetu Toporišiču (sami smo si ga pogledali in kupili kar na Mostecu), smo se poslovili ob moščanskem (ali mošanskem, kot rečejo domačini) brodu na Savi, ki vas povezuje s Termami Čatež. Učenci Osnovne šole Jožeta Toporišiča Dobova, njihove učiteljice in ravnateljica Ivanka Baškovič, ki je Toporišičeva nečakinja, so nam prikazali didaktične igre za ozaveščanje narečja in za uvajanje neologizmov namesto prevzetih besed.

Na poti domov je bil postanek na Otočcu še zadnja ohladitev po vročem, a doživetij polnem dnevu, v katerem je Posavje zaživelo s svojo pomembno kulturno zgodovino in svojo današnjo skrbjo za ohranjanje živega spomina nanjo ter prenašanje njenih pridobitev na mlade rodove.

Poročilo pripravila predsednica SDL dr. Vita Žerjal Pavlin