Spoštovani slovenisti, člani Slavističnega društva Ljubljana!

Spet smo začeli novo leto in spet je čas, da pregledamo, kaj se je dogajalo v našem društvu v preteklem letu, ter naredimo načrte za novo leto. Pošiljamo vam kratek pregled (poročilo in načrt), ki ga bomo na rednem občnem zboru v mesecu marcu tudi obravnavali ob finančnem poročilu za preteklo leto.

V letu 2021 je bilo plačanih 29 članarin, kar je več kot leto poprej. K temu so najverjetneje pripomogle objave na profilu Facebook in Instagram, kjer vas redno obveščamo o dogodkih, ki se dogajajo in katerim se lahko pridružite. Iskreno se vam zahvaljujemo, da nas spremljate. 22. 3. 2021 smo imeli občni zbor, na katerem smo se dogovorili o načrtu dela. Enodnevne vodene strokovne ekskurzije – Pot Franceta Prešerna – nismo izpeljali zaradi neugodnih epidemioloških razmer. Na objavljeni anketi vas je premalo glasovalo, da bi ekskurzijo izpeljali. Upamo, da bo letos bolje in nam bo uspelo. Na rednem občnem zboru se bomo dogovorili, kakšne so vaše želje in pod katerimi pogoji bi se ekskurzije vseeno udeležili.  19. 4. 2021 smo izpeljali literarni večer z Vito Žerjal Pavlin in Lidijo Golc, ki sta predstavili svoji pesniški zbirki. Konec meseca aprila smo po elektronski pošti poslali vsem osnovnim in srednjim šolam vabilo k sodelovanju v Slavističnem društvu. Namreč še vedno v nas tli želja, da bi se povečalo sodelovanje, da bomo vsi skupaj bolj prepoznavni in aktivni. Ob tem smo učitelje povabili, da nas obvestijo o svojih predlogih, ki bi nam jih želeli sporočiti.

ZSDS se je odločila, da tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik v šolskem letu 2020/21 odpade. Letos, 2021/2022 tekmovanje bo. Tekmovanje na šolah bo izvedeno med 1. in 7. februarjem 2022, medtem ko bo regijsko tekmovanje izvedeno v tednu od 7. do 11. marca 2022.

Od 30. septembra do 2. oktobra smo se udeležili Slovenskega slavističnega kongresa 2021, ki je bil v Monoštru in Murski Soboti z ekskurzijo do Blatnega jezera. O dogajanju na kongresu smo vas obveščali prek socialnih omrežij. Kot društvo smo se udeležili vseh sestankov Zveze slavističnih društev Slovenije, pod vodstvom predsednika Mateja Šeklija. Člani društva smo tudi v preteklem letu imeli popust pri nekaterih založbah in v gledališčih, na kar smo vas večkrat spomnili na profilih obveščanja.

Poiščite nas na https://www.sdlj.si/

Veselim se srečanja z vami!

Martina Holešek, predsednica Slavističnega društva Ljubljana