Na občnem zboru SDL 19. 2. 2019 je bilo izvoljeno novo vodstvo. Predsednica Upravnega odbora bo Martina Holešek, profesorica slovenščine na Srednji medijski in grafični šoli Ljubljana. Za podpredsednico je bila izvoljena Barbara Iskra Šarec, za tajnika pa Peter Planinc, oba profesorja slovenščine na isti šoli. Po uradnem prenosu funkcij se bo spremenil tudi sedež SDL, ki bo (ponovno) Pokopališka 33, 1000 Ljubljana.

Na občnem zboru je bilo potrjeno poročilo o lanskem delu, sprejet pa tudi program za letošnjega. Oboje lahko preberete v rubriki O društvu.

dr. Vita Žerjal Pavlin, predsednica SDL