12. aprila 2016 si je nekaj članov SDL ogledalo razstavo »Prof. dr. Marja Boršnik, prva dama slovenske književnosti«, ki je bila v počastitev stodesete obletnice rojstva prof. dr. Marje Boršnik (1906−1982), dopisne članice Slovenske akademije znanosti in umetnosti, na ogled v Prešernovi dvorani SAZU. Po razstavi nas je ob izčrpnem uvodu o življenju in delu profesorice Boršnik vodila njena vnukinja dr. Eva Premk Bogataj, ki je z materjo dr. Francko Premk soavtorica razstave.

Razstava je urejena kronološko in tematsko. Razstavljeni so mnogi profesoričini podrobni zapisi in dnevniki, ki razkrivajo njeno sistematično in pozitivistično naravnanost. Številne fotografije iz vseh obdobij zasebnega in profesionalnega življenja dr. Boršnikove so pritegnile našo posebno pozornost, zlasti fotografije z druženj profesorice z njenimi takratnimi fakultetnimi asistenti, ki so kasneje postali prominentni nosilci posameznih katedr na takratni ljubljanski slavistiki. Ponovno smo uzavestili izjemen, pravzaprav pionirski prispevek dr. Marje Boršnik pri preučevanju sodobnejših slovenskih književnic.

Breda Bernetič Pal, prof.