28. januarja si je štirinajst slavistov oz. drugih ljubiteljev slovenske kulture v NUK ogledalo razstavo Poljub z jezikom. Na njej so bili prvič na enem mestu razstavljeni slovenski slovarji in slovnice od protestantizma do današnjega časa. Poleg novejših del so razstavili tudi dragocenejše knjižne in rokopisne izdaje, ki jih imamo redkokdaj priložnost videti ali pa jih sploh ne poznamo.

Po razstavi nas je vodil njen soavtor dr. Kozma Ahačič, ki se je z veseljem odzval na prošnjo SDL, za kar se mu zahvaljujemo. Ob pogledu na veliko število tiskanih pa tudi le rokopisnih slovnic in slovarjev smo izvedeli marsikaj zanimivega. Tudi to, da sta najnovejši slovnici slovenščine ameriški, napisani v angleščini, saj sta nastali za tamkajšnje študente slovenščine, vendar prinašata sodobne jezikoslovne poglede na naš jezik in vplivata tudi na današnje slovenske jezikoslovce. Prof. Ahačič je opozoril, da smo se Slovenci vajeni sklicevati le na eno slovnico, ostali narodi pa običajno upoštevajo več sočasnih slovnic. No, to si pri nas res težko predstavljamo.