Že poznate Slovar sopomenk sodobne slovenščine? Udeleženci delavnice, ki jo je 9. 10. 2018 organiziralo SD Ljubljana, smo ga spoznali. Predstavila nam ga je Andreja Pavle Jurman, prof. slovenščine na Gimnaziji Poljane in nekdanja predsednica SDL. Slovar, ki je izdelek Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, je drugačen od slovarjev, ki smo jih vajeni, saj gre za t. i. odzivni slovar, ki se stalno razvija in odziva na spremembe v jeziku. V njegov razvoj so vključeni tudi slovarski uporabniki, ki lahko k iztočnicam dodajajo nove predloge sopomenk, obstoječe pa ocenijo kot ustrezne ali neustrezne. Andreja Pavle Jurman nam je dala tudi vrsto predlogov za uporabo slovarja pri pouku slovenščine v vseh letnikih. Slovar je dostopen na https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2018/006279.html

Vita Žerjal Pavlin, predsednica SDL