Spet smo začeli novo leto in spet je čas, da pregledamo, kaj se je dogajalo v našem društvu v preteklem letu, ter naredimo načrte za novo leto.

Zato bi vas najprej rad povabil na Občni zbor Slavističnega društva Ljubljana, ki bo v ponedeljek, 9. februarja ob 16.00, v prostorih Srednje medijske in grafične šole Ljubljana, v učilnici 107.

Dnevni red:

 1. Izvolitev predsedujočega, zapisnikarja ter dveh overiteljev.
 2. Poročilo predsednika upravnega odbora SDLJ o delu društva v letu 2014.
 3. Obravnava finančnega poročila za leto 2014.
 4. Poročilo nadzornega odbora.
 5. Predstavitev in sprejem načrta dela SDLJ za letu 2015.
 6. Volitve novega Upravnega odbora SDLJ.
 7. Razno.

Po statutu SDLJ je mandat upravnega odbora in nadzornega odbora dve leti. Lansko leto smo na občnem zboru podaljšali za eno leto mandat članom upravnega kot tudi nadzornega odbora s pripisom, da bomo iskali novo vodstvo. Zato Vas prosim, da predlagate novega predsednika, ki si bo izbral upravni odbor. Na občnem zboru pa bomo imenovali nov nadzorni svet. Delo društva mora potekati kontinuirano, ker smo pravna oseba in kot pokrajinsko društvo tudi člani zveze slavističnih društev. Nove sveže sile bi društvu samo koristile. Predloge mi prosim pošljite na moj elektronski naslov: peter.planinc@smgs.si. O podrobnostih se bomo pogovorili na občnem zboru.

In kaj je bilo narejenega v preteklem letu?

 1. Smo eno redkih pokrajinskih slavističnih društev, kjer se je povečalo (res da le za nekaj) število članov.
 2. Natisnili smo nove članske izkaznice in letne nalepke ter rešili problem izkaznic za nekaj let.
 3. Na regijskem nivoju smo ocenili izdelke dijakov za tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik.
 4. Pripravili smo osnutek ankete o željah in pričakovanjih slavistov o prihodnjih slavističnih kongresih. Odgovore so obdelali na Zvezi SDS.
 5. Bili smo soorganizatorji 25. Slavističnega kongresa, ki je bil v Ljubljani. Poleg pomoči pri organizaciji je društvo sofinanciralo kongres s skoraj 700 EUR.
 6. Redno smo konstruktivno sodelovali na sestankih zveze SDS.
 7. Na Zvezi SDS smo se dogovorili, da bi za večjo referenčnost združenja slavistov povečali število članov. Zato smo poslali na vse osnovne in srednje šole dopis nove predsednice s prošnjo, da bi posredovali kontaktno osebo izmed slavistov, da bi lahko pošiljali obvestila in druga poročila o dejavnosti. Odziv ni bil prav velik, kar kaže, da bomo člani tudi v prihodnje tisti, ki bomo širili zavest o pomembnosti stanovskega združenja slavistov.

Kako naprej?

 1. Najprej nas čaka ocenjevanje izdelkov za tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik.
 2. Na Zvezi bi radi ponudili krajša triurna izobraževanja za slaviste o aktualnih temah. Zato vabim člane, da se udeležijo teh izobraževan. Sami pa smo prevzeli logistiko. Člani društva bodo imeli nekoliko nižjo kotizacijo.
 3. Letos je petindvajseta obletnica ustanovitve regijskih društev. Zato na zvezi predlagajo, da bi bila osrednja tema na Slavističnem kongresu delovanje regijskih društev v teh petindvajsetih letih. Društva naj bi napisala pregled delovanja in ga objavila v zborniku ter predstavila svoje aktivnosti na kongresu. Oboje bo kar precejšen izziv, zato že sedaj vabim vse člane, predvsem tiste, ki so člani že dolgo in poznajo delovanje SDLJ, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju pogleda v preteklo delovanje.