Spoštovane kolegice in kolegi – člani slavističnega društva Ljubljana!

Na rednem občnem zboru slavističnega društva Ljubljana, ki je bil 22. marca, smo pregledali delovanje društva v letu 2020 in se pogovorili o načrtu za delovanje društva v letošnjem letu. V lanskem letu smo člani SDL sodelovali pri izvedbi regijskega tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik. Komisija v sestavi Martina Holešek, Barbara Iskra Šarec in Peter Planic je imela veliko dela, saj je pogledala in ocenila veliko prijavljenih filmov.

Skrbeli smo za sprotno obveščanje članstva. Sodelovali na sejah ZSDS in nekateri člani so se udeležili kongresa prek videokonferenc. 

Želimo si, da bi se povečalo sodelovanje, da bomo vsi skupaj bolj prepoznavni in aktivni. Ob tem vas vabim, da nas obvestite o svojih predlogih, ki bi nam jih želeli sporočiti na e-naslov: martina.holesek@smgs.si.

Dogovorili smo se, da bomo še naprej objavljali na spletni strani našega društva (https://www.sdlj.si/), profilu Facebook (https://www.facebook.com/tina.holesek (SD Ljubljana) in Instagram (slavisticno_drustvo_ljubljana) z namenom, lažjega objavljanja novic in aktualnih informacij o delovanju društva ter ugodnostih, ki jih imate kot člani društva.

Nekaj poudarkov iz programa za leto 2021:

 • Organizirali bomo enodnevno ekskurzijo – če nam bodo razmere dopuščale (predlog: pot Franceta Prešerna).
 • Organizirali videokonferenco o prenovi pravopisnih pravil, ki se pripravljajo.
 • Sledili bomo razstavam, prireditvam, filmom ipd. s slovenistično vsebino in povabili člane k skupinskemu ogledu.
 • O popustih za člane SDL se bomo poskušali dogovoriti s kakšnim ponudnikom kulturnih storitev v Ljubljani.
 • Načrtovano predavanje dr. Bože Krakar Vogel o aktualnih vprašanjih književnega pouka, ki je lansko leto odpadlo, bomo poskušali organizirati letos.
 • Pripravili bomo literarni večer prek videokonference pesnic Vite Žerjal Pavlin in Lidije Golc.

V letošnjem letu iskreno upamo, da nam bo čas naklonjen in se bomo lahko večkrat srečali prek videokonferenc, predvsem pa v živo.

Vabimo vas k plačilu članarine za leto 2021 in vam v nadaljevanju pošiljamo podatke za plačilo (po sklepu občnega zbora članarina ostaja enaka kot v preteklih letih – zaposleni: 25 evrov; upokojeni in študenti: 12 evrov).

Po Zakonu o društvih je posameznik lahko včlanjen le v pokrajinsko društvo, ki je del Zveze društev SDS. S tem je upravičen do vseh bonitet (popust na društvene revije, pri kotizaciji kongresa idr.), ki jih nudi Zveza društev SDS, saj je vsak član SDL tudi član Zveze društev SDS.

Ob predložitvi članske izkaznice SDL z veljavno nalepko (ki jo prejmete po plačilu članarine) koristite številne popuste:

 • 20 % v knjigarni Beletrina na vse izdaje Študentske založbe,
 • 20 % pri nakupu dveh izvenabonmajskih vstopnic v SNG Drama,
 • 15 %  (oz. 20 % pri nakupu nad 100 €) pri založbi Miš,
 • 15 % popust na redne vstopnice v Šentjakobskem gledališču Ljubljana,
 • 10 % popust pri nakupu izdaj Celjske Mohorjeve družbe v njihovih knjigarnah,
 • 20 % za vse knjige ter 25 % za vse knjige Založbe Sanje.

Članarino nakažite na:
Slavistično društvo Ljubljana
Pokopališka ulica 33
1000 Ljubljana

TRR: SI56 6100 0002 2467 390
Delavska hranilnica d.d.
Kot sklic (referenco) zapišite kar 00 2021 (letnico).

Vzorec:

Z delom nadaljuje upravni odbor, in sicer: Martina Holešek (predsednica), Barbara Iskra Šarec (podpredsednica),  Peter Planinc (tajnik).

Z željami po čim boljšem sodelovanju Vas lepo pozdravljamo.

Martina Holešek
predsednica Slavističnega društva Ljubljana